Regelement

 1. Voor de Boxtelse DichtSlamRap-wedstrijd komen alleen tot nu toe niet in een dichtbundel gepubliceerde, Nederlandstalige, en nooit eerder bekroonde, gedichten in aanmerking. De wedstrijd mondt uit in een finale tijdens Gedichtendag op donderdag 28 januari 2016. De dertien meest veelbelovende inzenders kunnen uit eigen werk kunnen voordragen. Tevens worden de beste inzendingen uitgegeven in een dichtbundel.
 2. Voor deelname kunt u maximaal twee nog niet gepubliceerde gedichten, slams of rapteksten insturen. Publicatie op internet of in literaire tijdschriften tellen niet mee.
 3. Uit de ingezonden gedichten maakt de jury een keuze voor publicatie in de op 29 januari 2015 te verschijnen DichtSlamRapbloemlezing. Deze bundel, met daarin ca. 45 slams, raps en gedichten, wordt mede uitgegeven via uitgeverij Stichting Waterstof.in combinatie met Stichting DichtSlamRap.
 4. De inzendingen voor de dichtavond kunt u mailen naar marcel@dichtslamrap.nl  Of sturen naar Stichting Dichtslamrap, Hobbendonkseweg 2, 5283 HK Boxtel. Met vermelding Dichtslamrap. Sluitingstermijn is zondag 30 november 2015 om 24.00 uur.
 5. Vermeld bij u inzending uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum en eventueel een pseudoniem als u onder een andere naam schrijft. Geef ook uw dichtstijl aan – dichten, slammen of rappen – en een korte ‘literaire biografie. Lengte van de gedichten is maximaal 60 regels, twee pagina’s in de dichbundel.
 6. Wilt u dat bij een mogelijke uitverkiezing of publicatie uw slam, rap of gedicht gepubliceerd wordt onder een pseudoniem dan dient u dit meteen te melden. Anders wordt het gedicht onder uw eigen naam gepubliceerd.
 7. Tijdens de DichtSlamRapavond op donderdag 2’8 januari 2016, aanvang 20.00 uur, kunnen de dertien meest veelbelovende inzendingen hun gedichten, slams of raps brengen voor een poëzieminnend publiek. .
 8. Een voor de finale uitgenodigde inzender mag tijdens de DichtSlamRap maximaal drie minuten voordragen uit eigen werk. Een jury bepaalt aan de hand van de voordracht wie de winnaar is van de hoofdprijs van 150 euro. De zaal beslist over de publieksprijs.
 9. Bij een eventuele publicatie van uw gedicht kan hiervoor geen honorarium worden bedongen. Door gedichten in te leveren geeft u toestemming voor publicatie in een dichtbundel. En voor gebruik bij een expositie rond kunstwerken in de Bibliotheek de Meierij.
 10. Inzendingen worden niet geretourneerd.
 11. Beeldend kunstenaars die voor de DichtSlamRapavond een kunstwerk maken bij een van de gedichten krijgen hiervoor geen honorarium.
 12. Ook is de organisatie niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de kunstwerken, niet  tijdens de dichtavond, niet tijdens de aansluitende expositie in bibliotheek van Boxtel. De organisatie zal in alle redelijkheid alles doen om te voorkomen dat de kunstwerken onverhoopt beschadigd kunnen raken.
 13. Alle beslissingen van de jury zijn bindend. Dat geldt ook voor de keuze van de publicaties in de dichtbundel.
 14. Door een gedicht, slam of rap in te zenden stemt u in met alle regels uit dit reglement.
De bundels

Bestel de bundels

Foto impressie DichtSlamRap

Tweets

Wanneer? Waar?

DichtSlamRap 2020
Datum: 30 januari 2020 20:00

Le Temps Perdu
Markt 13
5281 AT Boxtel